புத்தளத்தின் 33 வருட எம்.பி தாகத்தை 33 ஆயிரம் வாக்குகளால் தணித்தார் அலி சப்ரி ரஹீம்..

0
17

பிரதேச வேறுபாடின்றி அனைத்து சிறுபான்மை மக்களினதும் அபிமான தலைவராக உயர்ந்தார்
அலி சப்ரி ரஹீம்…இம்மாபெரும் வெற்றியின் பங்குதாரர்கள் புத்தளம் மாவட்டத்தின் சிறுபான்மை மக்களும் கூட்டணியில் களமிறங்கிய ஏனைய வேட்பாளர்களும்…

இது எமது வெற்றியின் முதலாம் அதிகாரம்…தடையின்றி தொடரும் இந்த வேகம்…LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here