Tag : காமினி செனரத் தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

இலங்கை

காமினி செனரத் தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

farookshareek
ஜனாதிபதியின் செயலாளராக காமினி செனரத் தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுள்ளார்....