இலங்கை

நேற்றைய தினம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டோர் விபரம்

நேற்றைய தினத்தில் (07) மாத்திரம் இலங்கையில் கொவிசீல்ட், சைனோபார்ம், ஸ்புட்னிக் V, ஃபைசர் மற்றும் மொடர்னா தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்ட விபரங்கள் பின்வருமாறு,

கொவிசீல்ட் முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
கொவிசீல்ட் இரண்டாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

சைனோபார்ம் முதலாவது டோஸ் – 791
சைனோபார்ம் இரண்டாவது டோஸ் – 1,524

ஸ்புட்னிக் V முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
ஸ்புட்னிக் V இரண்டாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

ஃபைசர் முதலாவது டோஸ் – 2,173
ஃபைசர் இரண்டாவது டோஸ் – 2,968
ஃபைசர் மூன்றாவது டோஸ் – 19,126

மொடர்னா முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
மொடர்னா இரண்டாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

Related posts

ஆதார வைத்தியசாலைகளுக்கு​ ரூ.50 மில். ஒதுக்கீடு

farookshareek

இரு மாணவர்கள் பரிதாபமான முறையில் பலி.

farookshareek

‘ரொஹா’தொடர்பில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

farookshareek

Leave a Comment